Obligacje skarbowe  i fundusze obligacji skarbowych. Czy warto z nich skorzystać?

Obligacje skarbowe i fundusze obligacji skarbowych. Czy warto z nich skorzystać?

11 lutego, 2020 Wyłączono przez Jakub

Artykuł wyjaśnia na czym polegają obligacje skarbowe, a także podpowiada wariant skorzystania z funduszy obligacji. Ponadto informuje o różnych rodzajach obligacji.

Jeżeli mamy stabilną sytuację finansową i dysponujemy nadwyżką pieniężną, a także sprawdziliśmy możliwości kont oszczędnościowych oraz lokat bankowych to warto się zastanowić nad inwestowaniem naszych pieniędzy. Zazwyczaj przygodę z lokowaniem naszego kapitału zaczyna się od kupna obligacji skarbowych, czyli emitowanych przez Skarb Państwa, ponieważ jest to bezpieczna forma pomnażania środków finansowych. Jeżeli nie znamy się na mechanizmach rynku finansowego  to nie powinniśmy zaczynać od kupowania akcji na giełdzie. Wraz z pogłębianiem wiedzy i doświadczeniem w obrocie  finansami przyjdzie  czas na bardziej ryzykowne kroki.

Co to są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe sprzedawane przez Ministra Finansów w imieniu Skarbu Państwa. W tym przypadku zostajemy pożyczkodawcą, a Państwo zobowiązuje się płacić odsetki, a także po ustalonym terminie zwrócić pożyczoną sumę. Takie obligacje kupujemy na określony czas i z ustalonym oprocentowaniem. Dodatkowo nie potrzebujemy dużej kwoty do inwestowania, ponieważ obowiązuję brak limitów kwotowych. Możemy rozpocząć oszczędzanie w formie takich obligacji mając małe kwoty, np.100zł. Ponadto nabywając papiery wartościowe, nie jesteśmy zobowiązani do posiadania konta ani innych produktów bankowych. Atutem obligacji jest również powszechna ich dostępność, albowiem możemy dokonać ich zakupu w internecie, telefonie oraz Oddziale Banku PKO BP. Mamy również możliwość wcześniejszego zakończenia oszczędzania, czyli zwrotu zakupionych papierów, co wiąże się z opłatą za przedterminowy wykup. W związku z tym, iż jest to bezpieczny sposób lokowania środków finansowych to zysk również nie będzie znaczny. W zależności od okresu wykupu obligacji, np. od trzech miesięcy  do dwunastu lat, oprocentowanie waha się w granicach 1,50%-3,20%. 

A może wybrać fundusz inwestycyjny?

Jeżeli nie chcemy indywidualnie kupować papierów wartościowych Państwa to możemy swoje oszczędności powierzyć funduszowi obligacji skarbowych, który zajmuje się inwestowaniem w tego typu instrumenty finansowe. Wtedy to zarządzający takim funduszem obraca pieniędzmi wielu inwestorów, a każdy uczestnik otrzymuje potwierdzenie wpłaty w postaci jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego. Udział w takim sposobie inwestowania wiąże się z dodatkową opłatą, ale za to mamy pewność, iż oddaliśmy pieniądze w ręce profesjonalistów.

Inne warianty obligacji

Oszczędzanie w postaci zakupu obligacji skarbowych to bezpieczny sposób lokowania kapitału. Aczkolwiek emisją obligacji, oprócz Skarbu Państwa, zajmują się również inne instytucje np.  gmin i miasta oraz przedsiębiorstwa prywatne. Dlatego też warto po pewnym czasie rozszerzyć swoje zainteresowania inwestowaniem pieniędzy w różne instrumenty finansowe. Przecież zależy nam na pomnażaniu swoich oszczędności przynajmniej z małym zyskiem.